Baza wiedzy

Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2017 r. wynosi (tzw. „duży ZUS” z ubezpieczeniem chorobowym):

ub. społeczne – 812,61
ub. zdrowotne – 297,28
Fundusz Pracy – 62,67
RAZEM – 1.172,56

Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2017 r. wynosi (tzw. „duży ZUS” bez ubezpieczenia chorobowego):

ub. społeczne – 749,94
ub. zdrowotne – 297,28
Fundusz Pracy – 62,67
RAZEM – 1109,89
Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2017 r. wynosi (tzw. „mały ZUS” z ubezpieczeniem chorobowym):

ub. społeczne – 190,62
ub. zdrowotne - 297,28
Fundusz Pracy – 0,00
RAZEM – 487,90


Kwota składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od 01.01.2017 r. wynosi (tzw. „mały ZUS bez ubezpieczenia chorobowego”):

ub. społeczne – 175,92
ub. zdrowotne – 297,28
Fundusz Pracy – 0,00
RAZEM – 473,20